Zasebnost - Top 10 Matkatarjoukset

Politika zasebnosti

Travel Sales Consultancy S.L. spoštuje Vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema Travel Sales Consultancy S.L, skrbno varoval in jih brez Vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, razen obvestila povezana z novostmi in spremembami na spletni strani top10potovanja.com. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Travel Sales Consultancy S.L določene povezave na druge, torej zunanje, spletne strani, ki niso vezane na vsebino spletnih strani Travel Sales Consultancy S.L, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Travel Sales Consultancy S.L. ne odgovarja za morebitne napake pri uporabi podatkov, če so te posledica netočnih ali nepravilno posredovanih podatkov.

Vaše osebne podatke in zasebnost bomo skrbno varovali in jih bomo od vas želeli le, če in ko boste želeli vplačati akontacijo in za dokončno potrditev rezervacije. Le tako bomo pod izvršeno vplačilo za določeno namestitev lahko vpisali vaše ime in vam na vaš domači naslov poslali vse potrebne dokumente. Vaše osebne podatke bomo posredovali le organizatorju potovanja, pri katerem boste z našo pomočjo rezervirali turistični paket. Vsi tako posredovani podatki bodo označeni kot poslovna skrivnost, dostop do njih pa bodo imele le pooblaščene osebe, ki bodo na zaupnost, korektnost in prepoved neavtoriziranega razkritja izrecno opozorjene.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Travel Sales Consultancy S.L ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet, varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom navkljub, nepredvidljiv medij.

Obveščamo vas tudi, da bomo vaše podatke uporabili za občasno pošiljanje sporočil v zvezi s pomembnimi spremembami na spletnih straneh www.top10potovanja.com. Vljudno prosimo, da nam sporočite, če naših sporočil o pomembnih spremembah, novostih, ugodnostih in posebnih ponudbah na www.top10potovanja.com  ne želite prejemati. 

Piškotki (angl. cookies)

Piškotki so informacija o Vašem obisku spletnih strani. Na Vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki na eni strani poskrbi za enostavnost in hitrost, vendar pa po drugi strani predstavljajo tudi vdiranje v zasebnost oziroma možnost kasnejšega usmerjenega oglaševanja.

Vsebina piškotka

V piškotku so osnovni podatki o Vašem obisku določene spletne strani. Najprej je ime Vašega računalnika oziroma Vaše ime ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se shrani na Vašem računalniku v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Na ta način se lahko izve marsikaj o strojni opremi Vašega računalnika in uporabi interneta.

Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja zapisanega v naslovni vrstici.

Uporaba dostopnih podatkov

Spletne strani www.top10potovanja.com so namenjene izključno vaši osebni uporabi. Uporabnik ali obiskovalec spletnih strani www.top10potovanja.com  ne sme brez vedenja in pisnega dovoljenja uporabljati ali kopirati informacij v komercialne namene. Vse pravice so pridržane. 

Zaščita avtorskih pravic

Vse vsebine in storitve Top10potovanja, ki so dostopne na spletni strani, so zaščitene in v lasti podjetja Travel Sales Consultancy S.L. .

Vse programske in oblikovalske rešitve, celotna vsebina strani, aplikacije, domena, poddomena http://www.top10potovanja.com, torej vse pravice, materialne in moralne, na posameznih delih in na celoti, ki izvirajo iz avtorskega dela ali so lahko predmet pravic industrijske lastnine so zavarovane in v izključni lasti Travel Sales Consultancy S.L.  in kakršnokoli nezakonito dejanje, opustitev, kršitev, poseg ali zloraba navedenih pravic je kaznivo dejanje in podlaga za uveljavljanje odškodnine.

Vsebine, ki niso v izključni lasti Top10potovanja, so posebej izpostavljene in označene. Če boste opazili kakršnokoli kršitev intelektualnih pravic, vas prosimo, da nam to nemudoma sporočite na elektronski naslov: info@top10potovanja.com , ker bomo vse morebitne kršitve nemudoma odpravili.

Vse fotografije, ne glede na to ali je to posebej označeno, so v izključni lasti Travel Sales Consultancy S.L.

Z uporabo naših spletnih strani se strinjate z uporabo informacij na način in v primerih, navedenih v pravilih in pogojih uporabe spletne strani. Morebitne spremembe teh pogojev in pravil bomo objavili na tej strani in na ta način zagotovili, da boste ves čas seznanjeni z njimi ter načinom uporabe podatkov, ki ste jih posredovali.

 

Travel Sales Consultancy S.L.

April 2018