Valmismatkaturva - Top 10 Matkatarjoukset

VALMISMATKATURVA

Espanjalaisena yhtiönä toimintaamme valvoo espanjan kuluttajaviranomainen, Andalusian aluehallinnon alla toimiva C.I.A.N (C.I.A.N on Espanjan vastine Suomen Kuluttajavirastolle), joka hallinnoi vakuuksia, jotka on talletettu sinun taloudellisen turvallisuutesi vuoksi sellaista epätodennäköistä tilannetta varten, että olisimme maksukyvytön valmismatkojen tilanteessa.

Saat yhteyden C.I.A.N:iin seuraavasti:

NEGOCIADO DE AGENCIA DE VIAJES
Servicio de Empresas y Actividades Tcas.
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo.
Edificio Torretriana c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Tfno. 662976965)
41071  Sevilla

Email: rta.ctc (a) juntadeandalucia.es

Olemme rekisteröityinä valmismatkaliikerekisterissä seuraavilla tiedoilla:

C.I.A.N valmismatkaliikerekisteri numerolla C.I.AN-296565-2

Travel Sales Consultancy S.L:llä on voimassa oleva vakuus, ja lisäksi Espanjan matkailulain vaatima vastuuvakuutus joka kattaa mahdolliset asiakkaisiin kohdistuneet henkilö, ja taloudelliset vahingot joiden katsotaan johtuvan yhtiön tai yhtiön käyttämien 3. osapuolten virheistä.