Privaatsus

Mõned Top10reisipakkumised veebiteenuse sektsioonid eeldavad kasutaja registreerumist teenuse kasutajaks või uudiskirja tellijaks. Kliendiregistrisse salvestatakse kliendiinfo ainult kliendi nõusoleku puhul. Registreerides teenuse kasutajaks ja andes vabatahtlikult oma isikuandmed, annab registreeruja oma nõusoleku isikuandmete kogumisele ja kasutamisele. Top10reisipakkumised peab kliendiregistrit vastavalt Soome isikuandmete kaitse seadusele (1999/523, §§ 10 & 32). Selle seaduse eesmärgid on kaitsta isikuandmete puutumatust ja edendada teabetöötluse heade tavade arengut ja kasutamist. Mängivate klientide andmeid säilitatakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja Soome rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusele 18.7.2008/503

Registri vastutav töötleja

Travel Sales Consultancy S.L

Registry number: B93395275

Address: C/ Londres 4-4, 29639 Benalmadena, Spain

Registri nimi ja registreeritav info

Top10 Reisipakkumiste kliendiregister, kuhu on salvestatud isikuandmed.

Registreerimise alus on seotud müügi või teenindusega ja ettevõtte teenuste kasutajaks registreerimisega.

Isikuandmete kasutamise eesmärk

Isikuandmeid töödeldakse kokkuleppeliste teenuste koostamisel, teenuste ja toodete edastamiseks klientidele, teenuste/toodete arendamiseks, arvete väljastamiseks, kliendisuhete paremaks muutmisel ja hoidmisel ning statistilistel eesmärkidel.                                                                                             Andmeid kasutatakse veel reklaamimisel, turundamisel, otsereklaamimisel ja reklaami segmenteerimiseks. Andmeid võidakse väljastada lisaks kolmandatele ettevõtetele, mille andmete kasutamise põhimõte on samaväärne ülal loetletule. Klientidel on õigus keelduda otsereklaamist.

Registris säilitavad andmed

Isikuandmed:

• Ees- ja perekonnanimi

• Aadress

• Mobiiltelefoni number

• Lauatelefoni number

• E-mail

• Sünniaeg

• Sugu

• Elukohariik

• Majanduslik seis

• Võimalikud ostukäitumise klassifikatsioonid

• Paketireiside ja lisateenuste broneerimisele kuuluv info, nagu reisisihtkoht, mineku- ja tuleku päev, broneerimise päev, hotelli- ja lennuinfo, reisi hind, allahindlused, müügikanal, broneerimisnumber, reisi kuuluvad lisateenused ja kliendinumber.

• Kampaania ajalugu

• Kliendi vabatahtlikult jagatud isikuandmed

• Otsepostituse keelud ja lubamised

• Kliendi teenuse kasutamise ajalugu (näiteks kontakteerumine klienditeenindusega.)

• Äriklientide ja ettevõtte kontaktisikute kontaktinfo ja isikuandmed

• Kliendi unikaalne identifitseerimisnumber

Kui ülaltoodud info salvestatakse, kui see on seotud kliendisuhtega.

Regulaarsed teabeallikad

• Kliendi poolt vabatahtlikult antud isikuandmed

• reiside- ja lisateenuste ostmisel ning hinnapäringutel kogunenud klientide sündmuste info, olles broneerija, osa rühmast või jälgija.

• Klientide poolt antud info klienditeenindust puudutavate juhtumite puhul.

• Automatiseeritud turundus tööriistad

Andmekaitse põhimõtted

• Registrit ei säilitata paberkandjal.

• Kõikide isikuandmete edastamisel internetikeskkonnas kasutatakse SSL-kaitset (Secure Socket Layer).

 • Isikuandmete registrit võivad kasutada ainult isikud, kelle tegevusse andmete kasutamine kuulub. Igal isikul on oma kasutajatunnus ja salasõna. Registri kasutajal lasub konfidentsiaalsuse kohustus. Registri kasutamise õigusi jagab ja valvab vastutav registripidaja.

Küpsised ja Google reklaam.

Kasutame kolmandate osapoolte ettevõtteid, näiteks Google, reklaamide näitamisel veebilehel. Need ettevõtted võivad kasutada veebilehelt saadud infot (ei nime, aadressi, e-maili või telefoninumbri infot), et näidata Teid huvitavaid toodete/teenuste reklaami. Võimalikku kasutatavat infot salvestatakse küpsistesse, mis võimaldavad nii meie kui muudel veebilehtedel näidata Teid huvitavat reklaami. KUi soovite lisainfot või keelata info kasutamise, klikka siia