Nagradna igra - Top 10 Matkatarjoukset

Splošni pogoji nagradne igre 

1. Organizatorji nagradne igre

Organizator/ji nagradne igre je/so podjetja (v nadaljevanju organizator):

·      Malinca d.o.o., Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje, Slovenija 

·      Travel Sales Consultancy S.L (Top 10 Potovanja), Calle Londres 4-4, 29639 Benalmadena, Španija

2. Potekanje nagradne igre

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 24.04.2018 20:00 do 30.05.2018 23:59. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 5 dan po izteku nagradne igre. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre link (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e- poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre. Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru imata organizatorja pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

Sodelujete lahko tako, da vpišite obvezne podatke. Obkljukajte, da se strinjate s pravili nagradne igre in stisnite gumb ''sodeluj v nagradni igri''.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja, posredno pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

5. Žrebanje in podelitev nagrad

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije.

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije, ki jo sestavljajo:

·      Predstavnik 1, Travel Sales Consultancy S.L

·      Predstavnik 2, Travel Sales Consultancy S.L

·      Nastja Kramer, Malinca d.o.o. 

V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem navedenim v pravilniku nagradne igre in ki bodo prispeli do vključno 30.05.2018 23:59. Nagradno žrebanje bo potekalo 1 dan po zaključku nagradne igre v prostorih podjetja organizatorja. O žrebanju se pripravi tudi zapisnik, ki ga morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja.

6. Nagradni sklad

1.   5x Maca Coffee mix iz ekološke pridelave 200g >> www.malinca.si/maca-coffee-mix-iz-eko-pridelave-200g.html   

2.    5x Happy Cacao mix iz ekološke pridelave 200g >> www.malinca.si/happy-cacao-mix-iz-ekoloske-pridelave-200g.html    

3.    5x Lepotni mix 200g www.malinca.si/lepotni-mix-200g.html

4.    Namestitev v hotelu Hotelu Slovenija 4* 

  • 2x nočitev v dvoposteljni sobi za 2 osebi.
  • 2x polpenzion za 2 osebi.
  • 3 dni neomejen vstop v hotelski bazen,
  • 3 dni neomejen vstop v hotelske savne,
  • 3 dni neomejen vstop v whirlpoole in fitness studio,
  • nočno kopanje v hotelskem bazenu,
  • uporabo kopalnega plašča,
  • steklenico naravne mineralne vode Donat Mg na dan prihoda,
  • zgodnji prihod od 10.00 (glede na razpoložljivost sob) in pozen odhod do 18.00 ure,
  • prost vstop v Casino HIT Fontana.

 

7. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na njegovega starša ali zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve starša ali zakonitega zastopnika.

8. Davki in akontacija dohodnine

Za nagrade, ki so vredne manj kot 42 EUR akontacije dohodnine ni potrebno odvesti. Za nagrade, ki so vredne več kot 42 EUR akontacijo dohodnine odvede in plača organizator nagradne igre, ki nagrado podeljuje. Obračun akontacije dohodnine bo pripravil organizator in obvestilo preko e-pošte posredoval nagrajencu. Le-ta mu mora v roku 7 dni od prejema obvestila posredovati manjkajoče podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko). Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosti vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

9. Obvestilo in dostava nagrad

Organizator nagradne igre v roku 2 dni po končani nagradni igri obvesti nagrajence nagradne igri preko email naslova, da naj mu v roku 7 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke za prevzem nagrade: ime in priimek, naslov. Prejemnik nagrado bo le-to nato prejel po pošti oziroma na posebej dogovorjenem mestu. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 7 dni od prejema obvestila, ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

10. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpovesta nagradno igro. O tem se mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjata za nastalo škodo.

11. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

12. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena na spletni strani organizatorja, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani organizatorja najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.

13. Uporaba osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom).

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavca osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

·      izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

·      obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;

·      objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;

·      objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;

·      statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;

·      izvajanje neposrednih trženjskih akcij;

·      pošiljanje e-novic po e-pošti;

·      pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;

·      pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Organizator o uporabnikih ob izpolnitvi nagradne ankete/igre zbira in obdeluje naslednje podatke: ime in priimek ter e-poštni naslov sodelujočih.

Organizator mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

·      potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;

·      omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;

·      posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;

·      dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;

·      izbrisati osebne podatke iz baze podatkov.

14. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@top10potovanja.com. Po prejemu tega sporočila se ga iz sodelovanja v nagradni igri izključi.

15. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave.

16. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bosta organizator sodelujoče obveščala z objavami na spletni strani organizatorja.

Datum objave teh pravil: 24.04.2018.